Microsoft Project is een softwarepakket dat primair bedoeld is om projectmanagers en portfoliomanagers in middelgrote en grote bedrijven te ondersteunen bij het maken van hun planningen.

Project is in staat om uitgaande van de ingegeven project- en portfoliogegevens (baseline) via geavanceerde rekenmodellen voorspellingen te doen over de optimale planning (‘Estimation’ en ‘Scheduling’). Daarmee zet de software een zogenaamd kritiek pad uit. Grafisch wordt de planning vervolgens getoond door middel van bijvoorbeeld Gantt-grafieken.

Met één van onze trainers leer je de mogelijkheden van Microsoft Project en hoe je deze applicatie optimaal kunt benutten.

Training
MS Project 2013 Basis