Duur: 4 dagen
Lesvorm: Klassikaal/ Virtueel
Investering: € 1.995,00 exclusief BTW
Data:
• 20 – 23 april 2021, Eindhoven
• 14 – 17 mei 2021, ‘s-Hertogenbosch
• 5 – 8 juni 2021, Eindhoven

Cursusbeschrijving
Deze Microsoft Azure Security Technologies AZ-500 training zorgt ervoor dat jij de kennis en skills opdoet die nodig zijn om beveiliging controls in Azure te implementeren, zwakheden op te sporen en te verhelpen en de beveiliging te onderhouden. Hierbij maak je gebruik van verschillende beveiligingstools. Deze Azure beveiligingstraining behandelt identity en access, platform protection, data en applicaties and beveiligings operations.

Voorkennis
Voor het volgen van de AZ500 training dien je te beschikken over fundamentele kennis Azure.

Inhoud

Module 1: Manage Identity and Access
This module covers Azure Active Directory, Azure Identity Protection, Enterprise Governance, Azure AD PIM, and Hybrid Identity.
Lessons:
– Azure Active Directory
– Azure Identity Protection
– Enterprise Governance
– Azure AD Privileged Identity Management
– Hybrid Identity
Lab : Role-Based Access ControlLab : Azure PolicyLab : Resource Manager LocksLab : MFA, Conditional Access and AAD Identity ProtectionLab : Azure AD Privileged Identity ManagementLab : Implement Directory Synchronization

After completing this module, students will be able to:
– Implement enterprise governance strategies including role-based access control, Azure policies, and resource locks.
– Implement an Azure AD infrastructure including users, groups, and multi-factor authentication.
– Implement Azure AD Identity Protection including risk policies, conditional access, and access reviews.
– Implement Azure AD Privileged Identity Management including Azure AD roles and Azure resources.
– Implement Azure AD Connect including authentication methods and on-premises directory synchronization.

Module 2: Implement Platform Protection
This module covers perimeter, network, host, and container security.

Lessons
– Perimeter Security
– Network Security
– Host Security
– Container Security

Lab : Network Security Groups and Application Security GroupsLab : Azure FirewallLab : Configuring and Securing ACR and AKS

After completing this module, students will be able to:
– Implement perimeter security strategies including Azure Firewall.
– Implement network security strategies including Network Security Groups and Application Security Groups.
– Implement host security strategies including endpoint protection, remote access management, update management, and disk encryption.
– Implement container security strategies including Azure Container Instances, Azure Container Registry, and Azure Kubernetes.

Module 3: Secure Data and Applications
This module covers Azure Key Vault, application security, storage security, and SQL database security.

Lessons
– Azure Key Vault
– Application Security
– Storage Security
– SQL Database Security

Lab : Key Vault (Implementing Secure Data by setting up Always Encrypted)Lab : Securing Azure SQL DatabaseLab : Service Endpoints and Securing Storage

After completing this module, students will be able to:
– Implement Azure Key Vault including certificates, keys, and secretes.
– Implement application security strategies including app registration, managed identities, and service endpoints.
– Implement storage security strategies including shared access signatures, blob retention policies, and Azure Files authentication.
– Implement database security strategies including authentication, data classification, dynamic data masking, and always encrypted.

Module 4: Manage Security Operations
This module covers Azure Monitor, Azure Security Center, and Azure Sentinel.

Lessons
– Azure Monitor
– Azure Security Center
– Azure Sentinel

Lab: Azure MonitorLab : Azure Security CenterLab : Azure Sentinel
After completing this module, students will be able to:

– Implement Azure Monitor including connected sources, log analytics, and alerts.
– Implement Azure Security Center including policies, recommendations, and just in time virtual machine access.
– Implement Azure Sentinel including workbooks, incidents, and playbooks.