Doel
Deze training is bij geschikt voor gevorderde Excel-gebruikers die met behulp van VBA meer mogelijk willen maken in Excel.

Voorkennis
Voor het volgen van deze Excel Vervolg training is kennis op het niveau van Excel Vervolg noodzakelijk.

Duur
2 dagen

Tijden
Een cursusdag start om 09:30 uur en duurt tot 16:30 uur

Cursusvorm
Klassikaal of Incompany

Cursusprijs
€ 1.195,00 exclusief BTW en per persoon

Inhoud
Excel macros and VBA
Excel procedures and functions
With… End With
Objectvariables
For Each… Next
Excel object model
Application object
Dialogs object
Workbooks and Worksheets objects

Range object
Select and selection
Charts
Add-ins
Excel settings
Userforms and controls
Textboxes, label controls and
commandbuttons
Options buttons, checkboxes, list boxes,
comboboxes and multipages
Controls on a worksheet
Static and dynamic forms

Error handling
Commandbars (menu and toolbars)
Automation
Access to Databases (DAO)
ActiveX Data Objects (ADO)
File access and registry settings
Project properties