Deze nieuwe certificering is bestemd voor ervaren IT-professionals die SharePoint 2016 installaties in een datacenter en in de cloud installeren, configureren, implementeren en beheren. Kandidaten hebben doorgaans meer dan vier jaar ervaring met het plannen en onderhouden van SharePoint en andere kerntechnologieën waarvan SharePoint afhankelijk is, zoals Windows Server 2008 R2 of hoger, IIS (Internet Information Services), SQL Server 2008 R2 of hoger, Active Directory Services en services voor netwerkinfrastructuur.

Om je goed voor te bereiden op het examen (70-339) zijn twee trainingen beschikbaar:

Categorieën: IT Professional