Microsoft logo groot

MCSA Solutions Associate
De vaardigheden voor uw professionele carrière
Bewijs dat u over de belangrijkste technische vaardigheden beschikt die nodig zijn voor een duurzame carrière in de IT.

MCSA Windows 10
MCSA Windows Server 2012
MCSA SQL Server

MCSD Solutions Developer
De wereldwijd erkende standaard voor uitmuntende ontwikkelaars
Bevestig uw vermogen om oplossingen te ontwerpen en te bouwen die verder reiken dan traditionele platformgrenzen.

MCSD Web Development
MCSD Windows Store Apps