Duur: 5 dagen
Lesvorm: klassikaal
Level: 300
Examen: 70-483
Investering: € 2.345,00 exclusief BTW en examen.

Cursusbeschrijving
Deze training is bedoeld voor ervaren ontwikkelaars die zich verder wensen te bekwamen in de programmeertaal C# en gebruik willen maken van Visual Studio 2012.
Deze cursus is ook bedoeld voor kandidaten die zich willen voorbereiden op examen 70-483.

Voorkennis
De training is bedoeld voor ontwikkelaars die reeds ervaring hebben opgedaan met programmeren in bijvoorbeeld C++, Delphi, Java, Microsoft Visual Basic en het concept van object georiënteerd programmeren goed onder de knie hebben.

Inhoud
• Review of C# Syntax
• Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications
• Developing the Code for a Graphical Application
• Creating Classes and Implementing Type-safe Collections
• Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance
• Reading and Writing Local Data
• Accessing a Database
• Accessing Remote Data
• Designing the User Interface for a Graphical Application
• Improving Application Performance and Responsiveness
• Integrating with Unmanaged Code
• Creating Reusable Types and Assemblies
• Encrypting and Decrypting Data

Met examen 70-483, 70-484 en 70-485 wordt het certificaat MCSD Windows Store Apps Using C# behaald.