General Data Protection Regulation (GDPR)

Op 25 mei 2018 is het zover. Vanaf dat moment moet iedere organisatie die gegevens verwerkt van personen, voldoen aan de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Dit is de nieuwe Europese versie van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die tot op heden geldt in Nederland. De Wpb zal dan ook komen te vervallen, waardoor binnen heel Europa meer uniforme regels zullen gelden op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Onder de GDPR zal o.a. veel strenger gelet worden op de manier waarop er met persoonsinformatie wordt omgegaan. Dit heeft ook invloed op jouw organisatie. Niet alleen voor het verkrijgen van toestemming zijn de regels aangescherpt, ook de uiteindelijke verwerking wordt aan scherpere regels onderworpen.

Training:
Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/EU) + Examen